Info@setnic-co.com

GEL & Tubular GEL Batteries

باتری های GEL VRLA : باتریهای GEL Type & Tubular Gel type بر اساس استاندارد های DIN40742 & OPZV Cells و با طول عمر 15 -18 سال تولید میگردند .این باتریها دارای بهترین عملکرد برای کاربردهای مخابراتی و انرژی های خورشیدی بوده و برای تخلیه عمیق (Deep Discharge )و کاربردهای Cyclic ایده ال می باشند .
از جمله مزایای دیگر این باتری ها مقاومت و عملکردمناسبتر دردماهای بالا می باشد.
باتری های : GEL VRLA باتریهای GEL Type & Tubular Gel type بر اساس استاندارد های DIN40742 & OPZV Cells و با طول عمر 15-18 سال تولید میگردند .این باتریها دارای بهترین عملکرد برای کاربردهای مخابراتی و انرژی های خورشیدی بوده و برای تخلیه عمیق (Deep Discharge ) و کاربردهای Cyclic ایده ال می باشند . از جمله مزایای دیگر این باتری ها مقاومت قابل توجه در دما های بالا می...
بیشتر
باتریهای Tubular Gel SMG Solar بر اساس استاندارد های DIN40742 & OPZV Cells و IEC61427 بصورت انحصاری برای سیستمهای انرژی خورشیدی و با طول عمر 18 سال تولید میگردند .این باتریها دارای بهترین عملکرد برای کاربردهای مخابراتی و انرژی های خورشیدی بوده و برای تخلیه عمیق (Deep Discharge ) و کاربردهای Cyclic بالا ایده ال می باشند . از جمله مزایای دیگر این باتری ها مقاومت...
بیشتر
باتری های XL Range -Gel Type بصورت بلوک های 12V و باظرفیت 100AH الی200AH و با طول عمر بالای 12 سال تولید میگردند. ازجمله مزایای این باتریها،استفاده از صفحات سربی بادرجه خلوص بالا و ضخامت زیاد می باشد که باعث به حداقل رسیدن فرایند خوردگی در زمان طولانی عملکرد باتری می باشد. همچنین این باتریها مجهز به محافظ ضد شعله و جرقه در شرایط اضطراری (Flame Arrestor)...
بیشتر