Info@setnic-co.com

باتری های بدون نگهداری فیام ایتالیا

AGM & GEL VRLA Battery:
باتری های فیام سری AGM ، با استفاده از تکنولوژی جدید و باز ترکیب گازهای داخلی موجب به حداقل رساندن گازهای داخلی گردیده است ، این رنج از باتری ها با طول عمر و کیقیت های متفاوت و برای کاربردهای مختلف بشرح ذیل تولید میگردند :
الف : FG Economy Range برای کاربردهای عمومی و با طول عمر 3-5 سال

ب : FLB,SLA, FIT Range برای کاربردهای حرفه ای نظیر انواع UPS های توان و جریان بالا ، کاربردهای مخابراتی ، مراکز کامپیوتری بزرگ (Data Canters ) ، با طول عمر 10-18 سال

بیشتر
FG Range شامل باتری های اکونومی فیام میباشند که با طول عمر 3-5 سال و برای کاربردهای عمومی ساخته می گردند.
بیشتر
FG Economy VRLA Batteries
FG Economy VRLA Batteries
جدول مقایسه
باتری های AGM VRLA : باتری های فیام سری AGM ، با استفاده از تکنولوژی جدید و باز ترکیب گازهای داخلی موجب به حداقل رساندن گازهای داخلی گردیده است ، این رنج از باتری ها با طول عمر 10-15 سال و برای کاربردهای مختلف...
بیشتر
AGM VRLA Batteries
AGM VRLA Batteries
جدول مقایسه
باتری های GEL VRLA : باتریهای GEL Type & Tubular Gel type بر اساس استاندارد های DIN40742 & OPZV Cells و با طول عمر 15 -18 سال تولید میگردند .این باتریها دارای بهترین عملکرد برای کاربردهای مخابراتی و انرژی های خورشیدی بوده و برای...
بیشتر
GEL & Tubular GEL Batteries
GEL & Tubular GEL Batteries
جدول مقایسه