Info@setnic-co.com

باتری های بدون نگهداری فیام ایتالیا

باتری های بدون نگهداری فیام ایتالیا

  

AGM & GEL VRLA Battery:

باتری های فیام سری AGM ، با استفاده از تکنولوژی جدید و باز ترکیب گازهای داخلی موجب به حداقل رساندن گازهای داخلی گردیده است ، این رنج از باتری ها با طول عمر و کیقیت های متفاوت و برای کاربردهای مختلف بشرح ذیل تولید میگردند :

الف : FG Economy Range برای کاربردهای عمومی و با طول عمر 3-5 سال

ب : FLB,SLA, FIT Range برای کاربردهای حرفه ای نظیر انواع UPS های توان و جریان بالا ، کاربردهای مخابراتی ، مراکز کامپیوتری بزرگ (Data Canters ) ، با طول عمر 10-18 سال