Info@setnic-co.com

Flooded Lead Acid Batteries

باتری های سرب اسیدی فیام برای کاربردهای با جریان بالا و زمان پشتیبانی طولانی و همچنین برای شرایط ناپایداری ولتاژ شبکه و تخلیه عمیق طراحی و تولید میگردند.
این باتری ها با حداقل سرویس و نگهداری در سه رنج متفاوت با طول عمرهای 15, 20 و 25 ساله بشرح ذیل تولید میگردند.
باتری های سری LM از نوع باتری های سرب اسیدی با الکترولیت مایع و صفحات سربی Tubular و طول عمر 20 ساله می باشند که بصورت سل 2 ولتی و با ظرفیت های 100AHالی 3500AH تولید میگردند. از جمله کاربردهای این باتریها شبکه های مخابراتی ،تجهیزات نیروگاهی ،فرودگاهی و ریلی همچنین UPS های توان بالا می باشند.
بیشتر
باتری های Plante Type فیام با طول عمر 25 ساله و استفاده از صفحات سربی با درجه خلوص 99.999 و بدون هیچگونه افت ظرفیت در زمان طولانی عملکرد باتری(Aging Factor =1) و با قابلیت تامین جریان دشارز خیلی بالا وبرای کاربردهای خاص و با کیفیت خیلی بالا نظیر تجهیزات نیروگاهی و تجهیزات جانبی نیروگاههاو... مورد استفاده قرار میگیرد.
بیشتر
باتری های سری LM Solar از نوع باتری های سرب اسیدی با الکترولیت مایع و صفحات سربی Tubular و طول عمر 20 ساله می باشند که بصورت سل 2 ولتی و با ظرفیت های 150AHالی 5000AH تولید میگردند. از جمله کاربردهای این باتریهابرای کاربردهای سولار و باد و همچنین شبکه های مخابراتی ،تجهیزات نیروگاهی ،فرودگاهی و ریلی که بصورت Off Grid طراحی گردیده اند همچنین در مکان...
بیشتر
باتری های SD/SDH Range ازنوع باتری های تر و برای کاربردهای ساکن و تامین جریانهای متوسط و زیاد نظیر انواع تابلوهای توزیع نیروگاهی و UPSهای صنعتی طراحی و تولید گردیده اند . طراحی خاص صفحات این باتریها باعث ایجاد حداکثر ضریب اطمینان حتی در بدترین شرایط کاری گردیده است.
بیشتر
باتری های OPZS Bloc از نوع باتری های سرب اسیدی و با الکترولیت مایع و صفحات Tubular می باشند که با ولتاژهای6V و 12V با طول عمر 15 سال و برای کاربردهایی که نیاز به شارژو دشارژ زیاد در زمان کم و همچنین شرایط سخت کاری نظیر دمای بالا و... دارند بهترین گزینه می باشند . این رنج از باتریها برای انواع کاربردهای مخابراتی ، پست های توزیع برق و انواع...
بیشتر