Info@setnic-co.com

SD/SDH Range | Flooded-2V Cells-Flat Plate

باتری های SD/SDH Range ازنوع باتری های تر و برای کاربردهای ساکن و تامین جریانهای متوسط و زیاد نظیر انواع تابلوهای توزیع نیروگاهی و UPSهای صنعتی طراحی و تولید گردیده اند . طراحی خاص صفحات این باتریها باعث ایجاد حداکثر ضریب اطمینان حتی در بدترین شرایط کاری گردیده است.

محصولات با کاربرد مشابه :

AGM VRLA

باتری های فیام سری FLB Range ، با استفاده از...

باتری های سری SLA دارای تکنولوژی AGM می باشند...

Flooded -2V Cells- Tubular Plate

باتری های سری LM از نوع باتری های سرب اسیدی...

Flooded -2V Cells -GroE Plante Type

باتری های Plante Type فیام با طول عمر 25 ساله و...