Info@setnic-co.com

SD/SDH Range | Flooded-2V Cells-Flat Plate

باتری های SD/SDH Range ازنوع باتری های تر و برای کاربردهای ساکن و تامین جریانهای متوسط و زیاد نظیر انواع تابلوهای توزیع نیروگاهی و UPSهای صنعتی طراحی و تولید گردیده اند . طراحی خاص صفحات این باتریها باعث ایجاد حداکثر ضریب اطمینان حتی در بدترین شرایط کاری گردیده است.

محصولات با کاربرد مشابه :

SMG Range

باتری های : GEL VRLA باتریهای GEL Type & Tubular Gel type...

باتری های سری Fit با تکنولوژی AGM و...

Flooded -2V Cells- Tubular Plate

باتری های سری LM از نوع باتری های سرب اسیدی...

Flooded -2V Cells -GroE Plante Type

باتری های Plante Type فیام با طول عمر 25 ساله و...

UPS ها و اینورترهای صنعتی ست نیک با طراحی...